Sərgi bölmələri

NƏQLİYYAT-LOQİSTİKA XİDMƏTLƏRİ

 • Avtomobil daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Dəmiryol daşımaları
 • Ümumi yüklər (“Break Bulk cargo”)
 • “Cold Chain” daşımaları / loqistika
 • Təkərli texnikanın daşınması (“Roll-on/ roll-off shipping”);
 • Multimodal yükdaşıma
 • Ekspeditorluq
 • Assosiasiyalar, QHT, komitələr
 • Tullantıların utilizasiyası üzrə loqistika
 • Gömrük xidmətləri
 • Kuryer vasitəsi ilə çatdırılma
 • Neft və neft məhsullarının daşınması
 • İntraloqistika - anbar sistemləri, qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları, məlumatlandırma sistemləri və anbarları avtomatlaşdırma vasitələri, “RFID” texnologiyaları, qablaşdırma və sifarişləri komplektləşdirmə avadanlıqları;
 • Loqistika mərkəzləri, müvəqqəti saxlama anbarları (MSA);
 • Kuryer vasitəsi ilə və ekspress çatdırılma;
 • Yerdəyişmə xidmətləri (“Relocation services”).


HƏRƏKƏT HEYƏTİ VƏ DƏMİRYOL İNFRASTRUKTURU

 • Dövlət dəmir yolları
 • Lokomotivlər - parovozlar, elektrovozlar, teplovozlar
 • Sərnişin vaqonları
 • Yük vaqonları - sisternlər,  “dampkar”lar (özüboşaldan vaqonlar), “hopper”lər (bunker tipli vaqonlar), platformalar, avtomobil daşıyıcıları
 • Komplektləşdirici hissələr – əyləc / elektrik avadanlıqları, kondisiyalaşdırma və isitmə sistemləri, texniki rezin məmulatları, təkərlər, mühərriklər, çərçivələr
 • İnteryer - oturacaqlar, maşinist pultu, döşəmə örtükləri, tualet və su təchizatı sistemləri, mebel, qidalanma, işıqlandırma
 • Elektrikləşdirmə və enerji təchizatı - avadanlıqlar, transformatorlar, kontakt şəbəkəsi cihazları, avtomatlaşdırma sistemləri, paylayıcı avadanlıqlar, nəzarət sistemləri və teleavtomatika
 • Yolun üst hissəsinin tikintisi - relslər, şpallar, oxlu keçidlər
 • Dəmir yolları və dəmiryol stansiyalarının layihələndirilməsi və tikintisi, tunel tikintisi
 • Dəmir yollarının tikintisi və döşənməsi üçün texnika, mühərrikli vaqonlar (“avtomotris”lər), motovozlar
 • Qar və yol təmizləyən maşınlar, kimyəvi və texniki vasitələr
 • Yükləmə və yükboşaltma sistemləri;
 • Çəki avadanlıqları


DƏNİZÇİLİK SƏNAYESİ

 • Dəniz administrasiyaları, gəmiçilik
 • Dənizçilik təşkilatları
 • Dəniz və çay limanları
 • Liman avadanlıqları, liman kranları, liman təhlükəsizlik sistemləri
 • Liman operatorları
 • Dəniz və çay limanları, yük və sərnişin terminallarının layihələndirilməsi, tikintisi və rekonstruksiyası
 • Dəniz loqistika mərkəzləri
 • Gəmiqayırma, gəmi təmiri, tərsanələr
 • Qəza-xilasetmə işlərinin həyata keçirilməsi və fəlakət / qəza fəsadlarının aradan qaldırılması üçün gəmi və avadanlıqlar
 • Gəmilər üçün yanacaq və yağların istehsalı
 • Gəmi avadanlıqları
 • Dənizçilik sənayesində ekoloji təhlükəsiz texnologiyalar;
 • İctimai su nəqliyyatı - su taksisi, gəzinti katerləri, kiçik həcmli gəmilər;
 • Geofiziki texnologiya və avadanlıqlar
 • Hidrometeorologiya
 • Hidroqrafiya, dərin hövzələrin monitorinqi sistemləri
 • Radiolokasiya və naviqasiya sistemləri


AVİASİYA

 • Aviaşirkətlər, aviasiya təşkilatları;
 • Hava gəmilərinin - təyyarə, vertolyot və pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı və satışı
 • Hava gəmiləri üçün ehtiyat hissələri və aqreqatlar, mühərriklər, interyer
 • Hava gəmilərinə texniki xidmət
 • Hava limanlar – tikinti, konsaltinq və layihələndirmə, uçuş / enmə zolaqlarının nişanlanması və işarələnməsi üçün vasitələr, işıqlandırma sistemləri
 • Hava limanları üçün avadanlıqlar  - yüklərin / baqajın işlənməsi üzrə sistemlər, mebellər, eskalatorlar, “travelator”lar (hərəkət edən pilləkənlər), səs avadanlıqları, sərnişinləri məlumatlandırma sistemləri, video-müşahidə sistemləri, yanğından mühafizə texnologiyaları, skannerlər
 • Yanacaq və sürtgü yağları, yanacaqdoldurma vasitələri
 • Avionika - rabitə sistemləri, naviqasiya, göstəricilər, uçuşa nəzarət sistemi (FCS), meteo-müşahidə sistemləri
 • Simulyatorlar, təlim mərkəzləri
 • İaşə xidmətləri
 • Yük terminallarının operatorları, yük aviadaşıyıcıları
 • Hava təcili tibbi yardım vasitələri
 • Təyyarənin modelləşdirilməsi


KOMMERSİYA NƏQLİYYATI

 • Yedəkli nəqliyyat vasitələri
 • Furqonlar - sənaye malları üçün furqonlar, izotermik furqonlar, furqonlu yük-sərnişin maşınları;
 • Mikroavtobuslar, vaqonetlər və mini-vaqonetlər;
 • Tibbi və sanitar avtomobillər;
 • Evakuatorlar, avto-daşıyıcılar;
 • Avtokarlar, riçstakerlər, qaldırıcılar;
 • Zirehli avtomobillər, inkassator maşınları;
 • Qoşqular və yarım-qoşqular;
 • Kommunal texnika – zibil maşınları, qartəmizləyicilər və vakuum maşınları;
 • Konteynerlər, sökülən kuzovlar;
 • Komplekt və ehtiyat hissələri;
 • Sürtgü materialları;
 • Şinlər, disklər;
 • Servis və təmir avadanlıqları;
 • Texniki xidmət mərkəzləri.